ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท และพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอมเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยมีผู้ก่อการคือ คุณสุขสวัสดิ์ สิงคารวงค์ โดยแรกเริ่มเดิมทีนั้น บริษัทได้จดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เอมเวลเล็กซ์ ซีบี (ไทยแลนด์) จำกัด” และได้ใช้ชื่อนี้ในการดำเนินธุรกิจต่อมาได้ไม่นานนัก คณะกรรมการจึงได้มีมติพิเศษให้เปลี่ยนชื่นใหม่เป็นชื่อในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสั้นกระชับขึ้น สามารถเรียกขาน และจดจำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

บริษัท เอมเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการด้านการค้าระหว่างประเทศทุกรูปแบบ และยังเป็นผู้นำเข้า หรือเป็นผู้ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, วัตถุดิบ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสินค้าอุปโภค และบริโภคต่างๆ จากแหล่งกำเนิดทั่วโลก โดยมุ่งเน้นเลือกผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ หรือส่วนผสมที่ปลอดภัย ได้จากธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ด้วยความเชี่ยวชาญ ชำนาญการของบริษัทฯ และบุคลากร ในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์คุณภาพ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีฐานพนักงานขายที่แข็งแกร่ง เข้าใจในธุรกิจของลูกค้า และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เรามีความสามารถในการสรรหาผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบต่างๆ ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการ และกลุ่มของผู้บริโภคของเราทั้งภายใน และภายนอกประเทศได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน บริษัทฯ นั้นได้มีโอกาสนำเข้าสินค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของแบรนด์ต่างๆ จากต่างประเทศในประเทศไทย และได้รับโอกาสเป็นตัวแทนจัดการส่งออกสินค้าแบรนด์ไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศบ้างแล้วในบางส่วน ทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้จัดหา และจัดการนำเข้าวัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ ให้กับหลายๆ แบรนด์ และหลายๆ ผู้ประกอบการในไทยสำหรับใช้ในงานอุสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของหลากหลายแบรนด์จากหลากหลายประเทศสู่ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีความสนใจด้วยเช่นกัน

พัฒนาการที่สำคัญ

ปี

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ

2559

ก่อตั้งบริษัท เอมเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

2560